volkstuinvereniging maasland

De geschiedenis van volkstuinvereniging Maasland

In de jaren zeventig hadden een aantal mensen een tuin op grond van Duyvestein en van Mil aan de kluiskade.

Een groepje tuinders zag wel in dat om naar buiten te kunnen optreden en voor contacten met de gemeente het goed zou zijn om een tuindersvereniging op te richten.

Zo werd op 20 februari 1979 de volkstuinvereniging Maasland opgericht.

Initiatiefnemers waren de heren van Loenen, Boschma, Roza, de Bruin, Petersen en Drop. Klaas Boschma was de eerste voorzitter. Een politieke zet was om Piet Petersen en Arie Roza tot adviseurs te benoemen. Omdat zij op het gemeentehuis werkten zou dit wel eens nuttig kunnen zijn.

 

In de zeventiger jaren had de gemeente grond gekocht van Piet Doelman aan de kluiskade. De bedoeling was hier in de toekomst woningen te bouwen. Het bestuur van volkstuindersvereniging dacht dat bouwen, dat zal nog wel even duren en verzocht de gemeente de grond voor een volkstuincomplex beschikbaar te stellen.

En inderdaad was de gemeente bereid het perceel aan de Kluiskade voorlopig voor 10 jaar aan de enthousiaste tuinliefhebber te verhuren.

Om de inrichting mogelijk te maken werd er een lening van 10.000 gulden afgesloten tegen 11% rente.

In mei 1980 verrichte de toenmalige wethouder Chris Keijzer met het planten van een lindeboom de officiele opening van volkstuindercomplex de kluishof. deze boom is in maart 1997 overgeplant op de tuinderhof.

 

Op de kluishof kregen 57 volkstuinders een eigen tuin. Door hard werken van bestuur en vele leden was het perceel omgebouwd tot een volkstuincomplex.

De watervoorziening op de kluishof gaf eerst nog zorgen maar gelukkig werd een oude stookolieleiding gevonden die boven het waterniveau door de vlietkade stak. Door het nieveauverschil tussen vlietwater en tuinen kon een hevel gemaakt worden die voor constante clandestiene vlietaftap zorgde.

 

In 1984 kreeg de vereniging gronduitbreiding, toen werd het perceel Doelpad ontgonnen. Hier werd ook de mogelijkheid tot het houden van bijen gecreeerd.

De leden waren in die tijd verdeeld over vier percelen, de kluishof met 57 tuinen, het doelpad met 13 tuinen, Ingeland met 7 tuinen envan Mil met 11 tuinen.

 

In 1985, opschudding want er moet een riool en gas leiding door het complex Kluishof worden aangelegd. In hetzelde jaar wordt ook "De Knip" gebouwd, kosten: 2443 gulden. Zonder anderen tekort te doen heeft de helaas overleden Dirk Freeken hieraan veel werk verricht

 

In 1986 wordt Herman Louter voorzitter, hij neemt de hamer over van Klaas Boschma en tweede voorzitter Jan van Loenen.

 

In 1992 wordt Jan van Loenen voorzitter. Jan heeft veek energie gstoken in onderhandelingen over en inrichting van het nieuwe complex De Tuindershof, zijn ervaringen met de kluishof kwam hier goed van pas.

 

In 1996 sluit de Kluishof en vindt de verhuizing naar de Tuindershof plaats. Ook wordt "De Knip" met grote inspanning van een aantal leden mee verhuisd.

Op het tuincomplex van Shell wordt een tuinhuis afgebroken en als Dijkhuis op de Tuindershof weer opgebouwd. De beide reeds overleden heren Jan Vreugdenhil en Jaap Hoekveen sr. hebben hierin naast anderen een belangrijke rol gespeeld. Ook de vlaggemast werd van het shellcomplex meegenomen.

 

Op 14 september 1996 werd de opening verricht door wedhouder Dr.IR L de Nie.

 

In 1997 legt Jan van Loenen het voorzitterschap neer en wordt opgevolgd door Charles Hansler.

 

Een diepte punt was wel de brand in het dijkhuis, 23 december 2000 werd er brand gesticht onder het afdak aan het Dijkhuis.

Ook het clubhuis werd hierdoor zwaar beschadigd. Door de ruime uitkering van verzekeringmaatschappij Unive en zelfwerkzaamheden van enkele leden komen zonder extra kosten clubhuis en afdak als herboren uit de strijd.

 wordt vervolgd

made by basman-productions©  |  basmanproductions@gmail.com